انتخاب سردبیر
چطور در مصرف آب صرفه جویی کنیم؟
دیگرانی را که در مصرف انرژی صرفه جویی می‌کنند را نه تنها مسخره نکرده بلکه تشویق کنیم. باور کنید آن‌ها خسیس نیستند بلکه به شدت نسبت به جامعه و موجودات اطراف زندگی‌شان احساس مسئولیت می‌کنند.
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
پیش‌نهاد وبلاگ