انتخاب سردبیر
قرار بود لطیفه باشیم، نه ضعیفه!
گاهی اینقدر غرق در ظواهر و دربند نظر دیگران و مشغول به اجسام شدیم که یادمان رفت روح مردانه و زنانه ندارد! شاید طبع زنانه با آرایش کردن اندکی سر کیف بیاید ولی روحمان چه؟ روحمان را فراموش کردیم و به جای خواندن و فکر کردن و یادگرفتن رفتیم سراغ نمایش دادن و تو چشم کردن و مقایسه کردن.
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
پیش‌نهاد وبلاگ