گواهی رد ادعا

لینک‌زن یک سیستم بازنشر مطالب است و هر کاربری که به اینترنت دسترسی داشته باشد می‌تواند در آن ثبت نام کند. محتوای اصلی وبگاه لینک‌زن از طریق وبلاگ‌هایی که نویسندگان آن، نوشته‌هایشان را د رمعرض دید همه قرار داده‌اند تولید می‌شود. به طور طبیعی، لینک‌زن در قبال مطالبی که از این طریق به سایت منتقل شده‌اند، هیچ گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

 

هم‌چنین تمام حقوق مطالب برای نویسندگان و ناشران آن‌ها محفوظ است و هرگونه استفاده از محتوای اصلی لینک‌زن، فقط با اجازه از نویسندگان آن‌ها مجاز می‌باشد.

پیش‌نهاد وبلاگ