دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بی خوابی عمیق

با وجود همه تنبلی و کندی که در خواندن کتاب‌های شعر (به نسبت همه انواع کتاب‌های غیر شعر) دارم، «بی خوابی عمیق» از آن کتاب‌هایی بود که نه تنها با لذت و بی مکث می‌خواندم، هرچند دقیقه یکبار هم اطرافیان را مهمان( = مجبور به) شنیدن چند بیتی از آن می‌کردم…

هیچ وقت نتوانستم آن رابطه‌ای را که با نثر(حالا هر نوع و سبکی) دارم، با شعر داشته باشم. با این وجود پروپیمان‌ترین قفسه کتابخانه ما قفسه کتاب‌های شعر است. که این را مدیون یک همسر شاعر، یک خواهر شاعر، یک استاد راهنمای شاعر، و یک پایان نامه با موضوع شعر معاصرم! کلا قضیه من و شعر و قضیه آش کشک خاله‌ست.

اما شعرهایی را هم دوست دارم. شعرهایی که احساس نهفته در آنها واقعی است، دغدغه مطرح شده در آنها اصیل است، شعرهایی که مبتنی بر یک نظام فکری و ارزشی عمیق است. (چه شخصی باشد، چه اجتماعی، چه فلسفی)

و با وجود همه تنبلی و کندی که در خواندن کتاب‌های شعر(به نسبت همه انواع کتاب‌های غیر شعر) دارم، «بی خوابی عمیق» از آن کتاب‌هایی بود که نه تنها با لذت و بی مکث می‌خواندم، هرچند دقیقه یکبار هم اطرافیان را مهمان( = مجبور به) شنیدن چند بیتی از آن می‌کردم. بیت‌هایی آنقدر دلنشین که نمی‌خواستم لذت خواندنشان را تنهایی بچشم.

t7b9rr

شعرهای محمدمهدی سیار از نظر من، آیینه تمام نمای آدم‌های مذهبی و دغدغه مند معاصر است. همان سردرگمی‌ها، همان امید، همان ناامیدی، همان اعتقادات ریشه‌ای. آئینی‌هایش هم جدا از بقیه شاعران است. روی باورها و اطلاعات عمیقی بنا شده و به نکته‌هایی خاص و کمتر گفته شده اشاره می‌کند که به خواننده آگاه لذتی دوچندان می‌بخشد.

روان است، و با وجود شاعرانگی فراوان، تو را آنقدر در مهلکه ردیف و قافیه و صنعت پردازی و مضمون آفرینی نمی‌اندازد که پیامش را فراموش کنی.

و البته به نظر من کتاب شعر از آن چیزهای شخصی است که خیلی قابل توصیه نیست. هرقدر وصف حالت باشد بیشتر با آن اخت می‌شوی و ممکن است حال آدم‌ها زمین تا آسمان با هم فرق کند. به هرحال بعضی شعرهای این کتاب آنقدر وصف حال من بود که فکرمی‌کردم انگار خودم گفته باشمش!

شناسنامه:

بی خوابی عمیق/ محمدمهدی سیار

تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۸

۹۶ ص، ۲۲۰۰ تومان

پ.ن: «حق السکوت» این شاعر جدیدتر، کامل‌تر و در دسترس‌تر است. اما من «بی خوابی عمیق» را به خاطر همان چند نیمایی دلنشین اولش بیشتر دوست دارم.

Share

پاسخ دهید

پیش‌نهاد وبلاگ