» آبلیمو

فردای اون روز نگاهم به وایت برد افتاد. با دست خطی کودکانه روش نوشته شده بود: شک ندارم که زندگی یعنی طعم آبلیمو و سوهان و زعفران بانو…


پیش‌نهاد وبلاگ