» آتنا

با دیدن بعضی از مادرها به این واقعیت که همه‌یِ ما تنها خودمان را دوست داریم و اگر به کسی محبت می‌کنیم برایِ خودمان است بیشتر پی می‌برم…


پیش‌نهاد وبلاگ