» آرایشگاه‌

همین جوری می‌شود که دخترهای مشرقی خوشگلمان با تفاوت‌های ظریف و دخترانه صورتشان بعد از کنکور می‌شوند جماعتی شبیه به هم با یک مدل ابرو و رنگ مو و آرایش. یک قیافه‌ی ساختگی که صرفا نشانی برای اثبات بزرگ شدن است.


پیش‌نهاد وبلاگ