» آشپرخانه

یک جورهایی سینگ ظرف شویی‌مان شده است چاه غم‌هایم. خیلی وقت‌ها بی آنکه کسی متوجه شود اشک‌هایم در سینگ می‌چکد و من به اشک‌هایم لابه لای کف‌های کف سینگ نگاه می‌کنم. زن‌ها سکوتشان بلند است گوش شنوا باید داشت که سکوتشان را بشونی…


پیش‌نهاد وبلاگ