» آغوش

خدایا مرا که می‌بینی این همه درد و رنج حس می‌کنم، به خاطر این است که این اطراف یاد تو را از ذهن من می‌برد،


پیش‌نهاد وبلاگ