» آقا بزرگ

رو به آقا بزرگ گفت: “قد اون کاسه چینی ِ سر پله؛ اول ِ گلاب رو کنار بذار برای قیمه‌ی نذری امام حسین”.


پیش‌نهاد وبلاگ