» آهنگ

چند ثانیه نگاهش کردم و بعد گفتم: «من اگه اسمم مریم بود خودم رو واسه این آهنگ می‎کشتم، که همین الانِ ش هم کشته‌م، اونوقت تو..! ببین این مریم چه خوشبخت بوده که عاشقِ‌ش براش شعر گفته و اسمِ‌ش رو توی شعر آورده. حتما اینو واسه همه‌ی مریم‌ها گفته!»


پیش‌نهاد وبلاگ