» آیت‌الله بهجت

بیا مرد. بیا بنشین و باز خرامان خرامان بر بادم بده… بیا که عجیب هوس عاشق شدنم امشب هست…


پیش‌نهاد وبلاگ