» آپارتمان‌ سازی

فکر می‌کنم این روزها باید بیشتر پشت پنجره بروم و منظره‌ای را که تا چند وقت دیگر با یک دیوار و یک عالمه پنجره جایگزین می‌شود در خاطرم سیو کنم…


پیش‌نهاد وبلاگ