» ابر

خسته‌ام. آنقدر خسته که دلم می‌خواهد سرم را در بالشتی از ابر فرو برم و یک آسمان ببارم…


پیش‌نهاد وبلاگ