» ابرهای آدم‌ها

حالا اگر این ابرها با حرف‌های طرف همخوانی داشته باشد خب قابل اغماض‌اند اما اگر همخوانی نداشته باشند، صاحب ابر آدم نامردی است و زیاد نمی‌شود روی این جور آدم‌ها حساب کرد.


پیش‌نهاد وبلاگ