» اشتباه می‌کنید! من زنده‌ام

گفتم «چشم‌هایت را باز کن ببینم هنوز همان‌قدر سرخ‌اند؟ چشمهایت را باز کن یک بار دیگر حسینت را ببین…»


پیش‌نهاد وبلاگ