» افسرده‌

من فکر می‌کنم این آدم‌ها باید بروند مایند واش! حالا یا خودشان یک شیلنگ آب بردارند و همه‌ی درها و پنجره‌های ذهنشان را بشویند و آن را برق بیندازند یا بروند مقداری پول بی زبان را بدهند به یک مایند واشر معروف که فقط فرصت دارد یک آبی به سر و صورت ذهن شما بزند و برود سراغ مایند بعدی!


پیش‌نهاد وبلاگ