» الهام اسدی

این همه ماه در دوستی ما آمد و رفت تا بهار از من بخاهد برایش حرف بزنم. می‎بینی بهار همین شادی کودکانه‎ی دوستانت است.


ما باید گزنده‌تر از تنهایی باشیم تا او دست و پایش را از رگ‌های ما بکشد بیرون...


پیش‌نهاد وبلاگ