» امام‌زاده

اشک‌هایش را که تمام و کمال ریخت، راه‌اش را بگیرد و برود. نه نگران باشد که با حرف‌هایش کسی را رنجانده، نه به کسی برخورده، نه رازی فاش شده.


پیش‌نهاد وبلاگ