» امروز لی لی چی می‌خونه؟

بعد فهمیدم روزی شصت‌بار می‌ره توی وبلاگ نامزد سابقم پرسه می‌زنه تا ردپایی از من پیدا کنه. تا بفهمه نامزد سابقم کی بوده و چه شکلی بوده و چرا نامزدیمون به‌هم خورده. چیزایی که می‌تونست از خودم بپرسه و جواب درست و حسابی هم بگیره.


پیش‌نهاد وبلاگ