» امروز نوشت

آخ که چقد من تو تابستون آرومم و فکرم مدام پرواز می‌کنه.


پیش‌نهاد وبلاگ