» انتقاد

نویسنده وب‌هایی که کامنت‌های بیشتری دارن معمولا حس ریاست بالاتری در خود می‌بینند! معمولا نقادان رو به شدت سرکوب می‌کنند بارها وبارها تذکر میدن که اینجا مال ماست و تو می‌تونی نیایی


پیش‌نهاد وبلاگ