» انشا

دوست دارم شاگردانم هویتشان را پیدا کنند و فراموشش نکنند. دوست دارم کشورشان را دوست داشته باشند و برایش تلاش کنند. دوست دارم به وسیله معجزه‌ای چیزی از تاثیر مخرب مدل تربیتی‌شان جان سالم به در ببرند! چون طی تجربه‌ای که داشته‌ام، بی هویتی و عدم علاقه به ایران درشان خیلی زیاد است.


پنجره را بست و نشست. خودکار را برداشت. شروع کرد به نوشتن. زیر خط اول و به نام اویی که نوشته بود، نقطه‌ای گذاشت و نوشت، موضوع انشا: راز.


پیش‌نهاد وبلاگ