» اهدای عضو

می‌دانید خوبی اهدای اعضا چیست؟ همه این‌ها توی یک بدن دیگر به زندگی‌شان ادامه می‌دهند، بدون این که بدن جدید چیزی از گذشته این اعضا بداند. این که آن قلب چندبار شکسته، چقدر زخم خورده، آن ریه نفسش تنگ شده از روزگار، قرنیه چشم چه چیزها که ندیده و…


پیش‌نهاد وبلاگ