» اولین روزه

امسال چهارمین ماه رمضانی است که از این نان نخورده‌ایم! دروغ چرا؟ دلم برای بابا هم تنگ شده، خودم را که مرور می‌کنم می‌فهمم چقدر بی خود و بی جهت از هم دور بوده‌ایم!


پیش‌نهاد وبلاگ