» اِلیسم

بهارِ کابل میانِ چشم‌های تو نشسته و قندهار از خنده‌هایِ ریز تو جانِ تلخش شیرین می‌شود…


پیش‌نهاد وبلاگ