» اِ یلـی

ساده که باشی از یک سوراخ بارها گزیده می‌شوی …چون ساده بودن توی خون آدم‌هاست. ساده که باشی از اولش ساده‌ای، تا آخرش ساده‌ای…


پیش‌نهاد وبلاگ