» اینجا نرسیده به پل…

“اینجا نرسیده به پل…” اولین نوشته آنیتا یارمحمدی 26 ساله‌ای است که داستان مهتاب و آیدا و رویا را روایت می‌کند. در واقع او داستان نمی‌گوید، خود زندگی این سه دختر دهه شصتی را برایمان بازگو می‌کند.


پیش‌نهاد وبلاگ