» باد

این می‌شود که فکر می‌کنم همیشه نباید اتفاق‌ها دلیل‌های خوفناک داشته باشند، چیزهای ساده هم می‌توانند دلیل باشند، حتی می‌تواند باد بوزد و باعث شود که آدم چند ثانیه‌ای هنگ بماند…


پیش‌نهاد وبلاگ