» بازی واژه‌ها

شب‌ها که می‌خواستم بخوابم آنقدر به پرواز فکر می‌کردم که خوابم می‌برد. اما توی خواب هم پرواز بود.


پیش‌نهاد وبلاگ