» باقلوا

مامان بزرگی از آن زن‌هایی است که رویاهایشان را زود باور می‌کنند. یک جورایی آینده مجسم ِمن است. با این تفاوت که آنقدر به رویاهایش فکر می‌کند تا واقعی شوند. خواب دیشب ِ من پرتش کرده بود توی رویا، باورش کرده بود و مقدمات ِ واقعی شدنش را از حالا می‌چید.


پیش‌نهاد وبلاگ