» بال

آنقدر پرنده بودن باورت می‌شود، که دنیا و آدم‌ها و زندگی زنگ زده‌ای که در حواشی پرسه می‌زند همه را جا می‌گذاری که مثل درد به خود بپیچند و محو شوند.


پیش‌نهاد وبلاگ