» بامبو

بامبوهایم به من درس امید دادند. حتی در سخت‌ترین شرایط هم باید به زندگی امیدوار بود.


پیش‌نهاد وبلاگ