» بانوی تابستان

یاد روزی که برای اولین بار شعری رو که برای روز معلم گفتم و با فرشته و مهدیه سر صف خوندم به خیر. وای که چه صحنه‌ی زیبایی بود اون لحظه که خانم همتی از شوق شنیدن شعر سه نفره‌ی ما اشک تو چشماش جمع شد


پیش‌نهاد وبلاگ