» بلاگفا

چه اتاقی به پای صداقت وبلاگ‌ها می‌رسد؟ شبکه‌های اجتماعی که تمام خلاقیت و ابداع شادی‌های واقعی را از هم سن و سالانم دزدیده است جایش را بگیرد؟ وبلاگ‌ها تمامن صادقانه از نویسنده‌شان می‌گویند. از یک جهانی که پشت نوشته‌ها موج می‌زند. از یک دنیا که پر از امید و آرزو و احساس است. چه جای دیگری صداقت و مهر وبلاگ را خواهد داشت برای یک جادوگر صلح طلب؟


پیش‌نهاد وبلاگ