» به سادگی سکوت

کجایی یوسف زهرا که کنعان ویران شد و تو نیامدی …


پیش‌نهاد وبلاگ