» بی‌بی

وقتی پیچ سوم را رد کردیم و کوه قهوه‌ای بزرگ را پس زدیم و افتادیم توی سراشیبی یک آن… دلم هوا برداشت که مثل آن قدیم‌ها باغ شیرین پر از درخت انار باشد و من تا ابد به شکوفه‌هایش نگاه کنم.


پیش‌نهاد وبلاگ