» بچه شهری

فقط خواستم بگم که خیلی درد داره آدم هی ژست بگیره و از زندگی شهری شاکی باشه و حسرت روستایی زندگی کردن رو بخوره اما بهش بگن بچه شهری!


پیش‌نهاد وبلاگ