» بیسکوییت

باید بلند شوم و بساطم را جمع کنم و بروم پیش بچه‌ام. این بوی بچه‌ام است. بوی دست‌ها و صورت کوچکش است…


پیش‌نهاد وبلاگ