» تاتا

من و حسین و پدرت، سه ضلع یک مثلث بزرگ می‌شویم و تو هم بین ما تاتا می‌کنی و هر ضلعی را که به سلامت و با موفقیت طی می‌کنی، پر از شور و لبخند می‌شوی بی آنکه پایت بلرزد و بی آنکه زمین بخور.


پیش‌نهاد وبلاگ