» تذهیب

ترنج می‌کشم و تو را. ترنج می‌کشم و اطلسی. ترنج کشیدن هم عالمی دارد. می‌خواهم در ترنج‌هایم، تو را بکشم. که تو را نقش بزنم.


پیش‌نهاد وبلاگ