» تساوی زن و مرد

به نظر من هر زنی که تلاش کنه ثابت کنه قدرت و تواناییش با مردان برابر و یا بیشتره، ناخودآگاه این موضوع رو تو ذهنش قبول داره که داره با یه قدرت برتر خودشو مقایسه می‌کنه و از این جهت باز خودش به مردان برتری می‌ده.


پیش‌نهاد وبلاگ