» تساوی حقوق زن و مرد

به ناچار زنگ واحد کناری را زدم، آقای همسایه در قاب در ظاهر شد، توضیح دادم، به طرفة العینی در باز شد. حالا بی‌مقدمه یاد حرف استاد معارف اسلامی افتادم “تساوی حقوق زن و مرد، نه تشابه آن”.


پیش‌نهاد وبلاگ