» ثروت

با ذوق کتاب باز می‌کنم اما چون از کاری که دارم انجام میدم مطمئن نیستم برای خوندن صفحات بعدی دلسرد میشم. هر چقدر با خودم فکر می‌کنم و اولویت بندی می‌کنم به نتیجه نمی‌رسم.


حالا این سوال مطرح است: یک انسان باغیرت و زحمتکش مانند آنچه که در بند دوم نوشتم و یک کلاهبردارِ از خدا بی خبر، یکسان هستند؟ بهتر نیست انسان‌های زحمتکشی که با تلاش و کوشش توانسته‌اند به جایی برسند، زندگی‌شان به تصویر کشیده شود تا الگویی شود برای آن عده از آدم‌های تنبلی که می‌گویند نیست و نمی‌شود و حقمان را خوردند؟


پیش‌نهاد وبلاگ