» جام جهانی برزیل

بادکنک‌ها را برداشتیم و رفتیم به خیابان تا سهیم باشیم در این جشن ملی. شهر پر بود از لبخند. همه برای هم دست تکان می‌دادند و تبریک می گفتند و بوق می‌زدند…


پیش‌نهاد وبلاگ