» جشن عروسی

اگر اسلام گفته حجاب کنید، نرقصید، موسیقی حرام گوش نکنید، از آن طرف هم گفته بریز و بپاش و اسراف نکنید. گفته بی‌اخلاقی نکنید. گفته ساده زندگی کنید.


پیش‌نهاد وبلاگ