» جهیزیه

وسایل زیادی نخریده‌ام برای شروع زندگی دو نفره ‌مان. اما پشت هر کدام از وسایل ریز و درشت خانه‌ام یک خاطره خوب و شیرین لم داده. برای همین هر وقت نگاه می‌کنم به وسایلم کلی کیف می‌کنم.


پیش‌نهاد وبلاگ