» جوانه

توی خاک چه قدر زندگی‌های پنهان است، چقدر زندگی پنهانی. اما ما انتظار جوانه زدن یک گیاه خاص را انتظار می‌کشیم و تکلیف دانه‌های بی خبر سبز شده معلوم نیست.


پیش‌نهاد وبلاگ