» حال خوش

همین که حال ِ خوش قرار است تا شب در خانه من بماند، به همه اینها می‌ارزد…


پیش‌نهاد وبلاگ