» حرف

گوش شنواش باید تو سن و سالهای خودش باشه، باید احساسش کنه، درک کنه حرف دلش رو … باید نزدیکش باشه … جوری که حرفهاش از دهن نیفتاده یا با گذشتن دقیقه ها کهنه نشده …


شما هم باید حرف‏‎هایتان را بزنید. باید یک گوش “مفت” نه! یک گوش “با حوصله ” پیدا کنید! آدم اگر حرف نزند که دیگر اسمش آدم نیست.


زن‌ها فراموش هم نمی‌کنند. چون آنقدر عمیق، درگیر چیزهای بسیار می‌شوند که دیگر خلاصی‌شان دشوار می‌شود. زن‌ها می‌خواهند بس کنند اما نمی‌توانند…


حرف‌هایم تمام می‌شود. پشت پنجره باران گرفته و چیزی برای نوشتن ندارم. او صاحب تمام ننوشته‌هایم شده.


پیش‌نهاد وبلاگ