» حرف‎های حسابی

دستش را در دستم گرفتم وگفتم: پدر و مادرت رو تحمل کن، از محبت زیادی که به تو دارن و شناختشون نسبت به دنیای امروز این محدودیت‌ها رو برای تو گذاشتن، خیلی دوستت دارن و از اینکه آسیبی به تو برسد نگرانند.


پیش‌نهاد وبلاگ